Presidentens motto
Medverka till att Ystad rotaryklubb förblir en kreativ och inspirerande mötesplats mellan medmänniskor med olika bakgrund och framtidssyn.
 
Strategiska mål
Bibehålla klubbens medlemmar och rekrytera nya medlemmar.
Bibehålla och utveckla ett attraktivt program som inspirerar till ett högt deltagande.
Bibehålla och utveckla vårt lokala projekt Kylskåpsprojektet.
Bibehålla och utveckla vårt internationella projekt Fisken som vi driver i samarbete med vår holländska vänklubb i Noordwijk.
 
Presidentens mål
Att fortsatt utveckla klubben till en attraktiv mötesplattform.
Att arbeta vidare i samklang med RI presidentens motto: ”Create hope in the world”.
Att stimulera till en fortsatt bredd och variation på veckoprogrammen samt att tillföra programinslag om problematiken kring anhörigas åldrande.
Att utveckla och införa aktivitet för mentorskap.
Att samverka och mötas med andra Rotaryklubbar i regionen.
Att stödja Assisterande Guvernör Håkan Samuelssons i hans arbete.
Att medverka till en smidig övergång till nya distrikt 2395.
Att vidmakthålla våra projekt och internationella vänskapsband.
Att genomföra minst sex styrelsemöten under verksamhetsåret.
Att aktualisera klubbens digitala dokumentationsarkiv.
Att ansvara för en utbytesstudent 2023-2024.
Att förvalta Nils Åkesons fond.
Att genomföra inkomstbringande aktivitet/er för förbättring av klubbens ekonomi.
 
 
Peter Strub, president 2023/2024