Vi fick besök av ambassadör Krister Bringéus, som år 2016 ledde utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten som resulterade i betänkandet "Säkerhet i ny tid". En begränsning av direktiven innebar att Sveriges militära alliansfrihet då inte skulle utvärderas. Utredningens slutsatser var politiskt kontroversiella men är nu högaktuella och kommer att diskuteras med hänsyn till det nuvarande läget i Ukraina.
Krister höll ett intressant föredrag om att förstå Ryssland och ledarnas tänkesätt som ledde fram till det hemska anfallskriget mot Ukraina. Det var en skrämmande och klarspråklig analys vi fick. Efter föredraget var församlingen på 24 st medlemmar och gäster ivriga att ställa frågor.
Ett spännande och givande lunchmöte.
Nästa gång har vi gökotta som innebär en naturvandring med Gustav Tallroth. Vi samlas vid TNJ ängen kl 8.00. Medtag fika.