Att vara uppvuxen på ett slott kan både vara helt underbart men också ibland lite pinsamt. Detta vet Amelie Ehrensvärd Cardell som själv vuxit upp på Tosterups slott. Tack vare sin bakgrund och goda kontakter har hon tillsammans med fotografen Peter Carlsson träffat ägare och anställda på 15 av Skånes mest besöksvärda slott. Besöken har resulterat i boken "Skånska slott- en personlig guide genom tid och rum". Vid mötet den 15 juni berättade Amelie mer om boken där läsaren bjuds på rundvandringar både i fuktiga källare och fina salonger. Boken  ger inte bara en inblick i slottens historia utan också ta del av ägarnas personliga anekdoter och information om nutida verksamheter som utställningar kaféer och gårdsbutiker.