Rebecka Spånberg, ägare och VD för BLS berättade om deras historia sedan 1800-talet. Vi känner deras produkter framförallt som Purus. Dvs golvbrunnar  mm men företaget har många verksamheter och många dotterbolag. Det har varit i släktens ägo hela tiden och har utvecklats ständigt. Under industrialismens framväxt, i början av 1900-talet, grundade dåvarande VD:n Sven Spånberg en fabriksmässig och storskalig tillverkning vid förvärven av de två bruken Norrahammar- och Ankarsrums bruk. År 1910 lanserade Ankarsrums bruk tillsammans med Norrahammars bruk bland annat det första emaljerade gjutjärnsbadkaret och under en period var badkaren från Ankarsrum marknadsledande i det folkhemsbyggande Sverige. Idag har koncernen ca 500 anställda.
Med på klubbmötet var vår broderklubb i Nederländerna Rotary Nordweg. Tio glada Holländare besökte oss. De skall tillbringa helgen med vår klubb och vi har ordnat en massa aktiviteter. Dessutom skall vi diskutera vårt gemensamma projekt "End plastic Soup"
Marc Broer, president i klubben presenterade klubben och lämnade över en gåva och vi bytte standar.