Vi genomförde vårt årsmöte digitalt den 10 december. Tekniken var med oss och styrelsen beviljades ansvarsfrihet :-)
Ett antal medlemmar deltog via Zoom medan andra var på plats i konferensrummet hos Herbasensia i Ystad.