De tre sista månaderna i Ystad Rotaryklubb bjöd på flera omväxlande inslag. Här kommer ett axplock:
April dominerades av vår vinmässa som lockade många besökare.
Någon vecka senare fick vi besök av vår holländska vänklubb från Noordwijk som fick uppleva Ystad med omnejd under tre dagar. Besöket avslutades på Ruuthsbo vackra gods hos vår medlem Gustav Hagemann och hans familj.
Ut i naturen begav vi oss också några veckor senare när det var dags för gökotta. Efter den morgonen vet vi alla hur en gransångare låter och att det finns fåglar som flyger och sover samtidigt! 
 
I juni kom David Lega och berättade om sitt liv och sina många uppdrag i när och fjärran. Ett mycket uppskattat besök. 
I samband med presidentskiftet den sista torsdagen i juni blev det extra festligt då Susanne Keyser tilldelade en PHF.
 
Innan vår nye president, Carl-Peter Hellberg, önskar välkommen till höstens första möte, den 22 augusti,
önskar vi alla medlemmar en riktigt skön sommar!