Årets sista klubbmöte blev extra festlig då vår alltid lika positiva och engagerade styrelsemedlem Eva Olsson tilldelades en välförtjänt PHF av förre klubbpresidenten Hans Nilstam. Efter en god jultallrik gjorde vår nuvarande president, Percy Gustavsson, ett stämningsfullt och bejublat framträdande med sång till eget gitarrackompanjemang. Därefter fortsatte vi till Mariakyrkan där vår medlem och kyrkoherde, Susanne Keyser, berättade om den senaste renoveringen och läste julevangeliet för oss. Innan vi skildes åt önskade vi varandra god jul och överlämnade julklappar till församlingens diakoner för vidare befordran.