Fredrik Hagenkötter, som är integrationssamordnare i Ystads kommun, berättade mycket engagerat och sakkunnigt om mottagandet av flyktingar från Ukraina. I uppdraget ingår att säkerställa ett värdigt och humanitärt skydd för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Uppdraget innefattar många utmaningar: Hållbara boendelösningar, sysselsättning såsom arbete och skola och inte minst språket. Flyktingarna får tillgång till SFI redan från ankomstdagen