Den 1 oktober hade vi besök av vår guvernör Stefan Knutsson. Stefan berättade om sina tankar/målsättningar för distriktet.
Han var imponerad av klubbens nya "hemvist"och berömde klubben för deras framåtanda vilket gör att vi blir allt fler medlemmar.
Vidare gillade han våra två lokala projekt: Kylskåpsprojektet och End Plastic Soup.
Att vara internationellt engagerad står inte i motsats till ett starkt lokalt engagemang – tvärtom!
 
Stefan poängterade bland annat våra nya medlems- och klubbformer som numera finns, bland annat familjemedlemskap, företagsmedlemsskap och Interact för ungdomar.