Ystad Rotaryklubb stiftades i november 1948 med Lunds RK som fadderklubb. Ystad RK erhöll sitt charterbrev den 24 mars 1949.
Charterpresident var överste Gilbert Nordqvist och antalet chartermedlemmar var  34 stycken.
 
Klubben inriktade sig redan mycket tidigt på att få goda kontakter med andra klubbar, vilket utmynnade i tre vänortsklubbar en i Sölleröd i Danmark, en i Ekenäs i Finland och en i Haugesund i Norge. Dessutom uppstod en mycket fin kamratanda med Lübeck RK. Den 1 juni 1956 överlämnades en exakt kopia av dopfunten i Mariakyrkan, som Ystad RK låtit framställa, till Lübeck RK. Lübeck skänkte denna i sin tur till den svårt bombskadade Marienkirche. Ystad RK erhöll som gengåva en utsökt mässingsljusstake som överlämnades till Mariakyrkan.
Vid 10-årsjubiléet fanns 43 medlemmar och vid 25-årsjubiléet cirka 60 medlemmar. För att medverka till Rotarys expansion utan att en enskild klubb blir för stor har ytterligare två klubbar startats i Ystad, nämligen Ystad S:t Petri RK och Ystad Tornväktaren RK.
Klubbens policy är:
att vara Ystads mest inspirerande nätverk för mötet mellan människor från olika yrkesgrupper.
De första kvinnliga medlemmarna erhöll klubben den 1 juli 1990 då socialchefen Eri Thorén och överläkare Britten Klöfver-Ståhl blev invalda.