Torsdagens möte gav oss en spännande inblick i hur företaget Vossloh Nordic Switch arbetar med innovativa lösningar för att göra  järnvägstransporter både säkrare, effektivare och miljövänligare. Vossloh  bygger växlar anpassade efter kundens önskemål och är bland annat huvudleverantör till svenska Trafikverket och deras motsvarighet i Danmark och Norge. Bland avslutade arbeten kan nämnas den så kallade Getingmidjan i Stockholm. Just nu arbetar man med en större order till Turkiet och sedan väntar Västlänk-tunneln i Göteborg. Stort tack till konstruktionschef Joakim Zander och strategisk inköpschef Karin Hoffsten för ett mycket intressant föredrag.