Höstens första möte lockade 30 medlemmar och gäster. De kom för att höra Ystads nya stadsarkitekt Pernilla Theselius  berätta. Under sin drygt 25 år långa yrkeskarriär har hon arbetat på olika platser från Barcelona till  Ängelholm.
De olika miljöerna har inspirerat henne i hennes arbete. Kopplingen mellan kultur, design och politik är viktig för att resultatet skall bli bra, tycker hon.  
Arkitekturen påverkar flera aspekter av vårt samhälle även miljö och välbefinnande. Om Ystad säger Pernilla  att man här lyckats med att få en levande stadskärna där äldre och nyare hus  passar in och det moderna lyfter det gamla. Närmast väntar bland annat planeringen av Ystads nya polishus.