Vår egen medlem Klaus Mengelbier, gav oss en inblick i ett stycke svensk-amerikansk historia: "Det var i det förra kompaniets tjänst som Calmare Nyckel tillsammans med Fogel Grip den 27:e november 1637 lämnade Göteborg med kolonister för den blivande kolonin Nya Sverige vid Delawareflodens mynning i Nordamerika.
Efter en dramatisk och äventyrlig resa över en stormig och besvärlig Nordsjö, som svårt skadade de två fartygen och tvang dem att söka nödhamn vid den holländska ön Texel, anlände fartygen i mitten av mars 1638 till mynningen av Delaware floden. Den 29:e mars kunde kolonisterna ta sitt nya land i besittning sedan expeditionernas ledare, Peter Minuit hade slutfört förhandlingarna med indianerna om kolonis första landköp."
Trots att kolonin drevs bort av Holländarna så ser man fortfarande spå av den både i språk och annat.
En delvis okänd historia som var mycket intressant att lyssna på.