Torsdagen den 30 mars fick vi besök av Ewa- Gun Westford som utan omsvep gav oss en inblick i den polisiära världen. Det blev en halvtimme fylld med både skratt och allvar.
Efter nära 50 år som polis är hon numera pensionär. Fast helst hade hon velat fortsätta att arbeta och tycker det är märkligt att man inom poliskåren inte bryr sig mer om att ta till vara den kompetens som finns. De första åren som polis var tuffa. När Ewa Gun började var hon knappt tjugo år och en av få kvinnliga poliser vilket störde dynamiken i gruppen. Att bli mobbad tillhörde hennes vardag. Idag är det lyckligtvis betydligt bättre med både jämställdhet och kamratskap. Fast hon irriterar sig på att det fortfarande finns alldeles för många ”småpåvar” i verksamheten.