Ett femtontal medlemmar och gäster hade hörsammat inbjudan till "kickoff" vid Alunbruket den 23 augusti. Under ledning av vår ciceron Per-Åke Karlsson fick vi en bra historielektion om var alun kommer ifrån och varför produkten var viktig. Med en spännvidd från 600 miljoner år tillbaka fram till 1600 & 1700-talets brytning av alunskiffer berättade Jan om hur det gick till. En trevlig utflykt som tyvärr fick avbrytas utan picknik p g a ett åskoväder och skyfall som drabbade oss. All heder till vår föredragshållare som trots hällregnet fortsatte sin berättelse. Då det var ett litet uppehåll kunde Ann Rickard Nilsson väljas in som ny medlem. " det här kommer jag aldrig att glömma" var hennes ord, och det är nog något vi andra också kan hålla med om.