Inför en intresserad skara medlemmar och gäster berättade vår medlem Erling Alm om Ystads Kommuns arbete mor erosion av vår kust. Man har byggt bryggor och hövder, gjort omfattande strandfordring och även nu plantering på stranden för att binda sanden. Detta omfattande arbetet har varit framgångsrikt och har blivit uppmärksammat i övriga Sverige, bl a av Kungliga Patriotiska Sällskapet. Erling har även skrivit en bok i ämnet som väntar på att publiceras. Platsen vi samlades på var nedanför Ystads Saltsjöbad och där hade vi fin utsikt över kusten (och även några som trotsade kylan och glatt hoppade i det engradiga vattnet).