Contact: Erling Alm
30
jan
2020
Ystad
LiteMer
27139
Sweden

AB Ystadbostäders nye VD Pehr Carlberg informerar om bolagets planer.