Online Registration
  • Registration for this event is now closed.
11
mar
2021
Ystad
Teams-möte

Sweden

Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar för Ystad Rotaryklubb.Det innebär en modernisering av stadgarna och anpassning till rådande arbetssätt. Leila Ekman har skickat ut förslaget i mail till alla medlemmar. Om du har synpunkter på förslaget skall dessa vara inne senast den 10 mars till Leila: leilah.ekman@gmail.com . Den 11 mars har vi därför ett digital medlemsmöte för att fastställa de nya stadgarna. Om tid finnes kommer vi att informera om klubbens aktiviteter, bl a Fiskprojektet.

Välkommen!

Anmäl dig gärna innan så vi vet hur många som är med. 

Klicka här för att delta i mötet.

Gå gärna in en liten stund innan så allt fungerar.