Contact: Erling Alm
12
mar
2020
Ystad
LiteMer
27139
Sweden

Bo-Ingvar Bengtsson har flygning som hobby. Han är "flygchef" på Eslövs flygklubb. Bo-Ingvar kommer att berätta om flygning som hobby och om ett flygäventyr i Europa.