Contact: Erling Alm
19
mar
2020
Ystad
LiteMer
27139
Sweden

Kan vi fortsätta att ta sand i havet? Finns det sand? Miljökonsekvenser? Lönar det sig?

Professor Hans Hanson, Lunds tekniska högskola, Lunds Universitet, informerar om problematiken kring våra sandkuster.