Contact: Erling Alm
19
dec
2019
Ystad
LiteMer
27139
Sweden

Marknad- och näringslivschef Johan Österberg informerar om Kompetensförsörjning i Ystads kommun, nu och i framtiden. Hur ser det ut i näringslivet idag? Vad kan man göra på näringslivsenheten och vad gör man idag? Vilka krav ställs i framtiden?