Nils Åkessons fond
Den framlidne fotografen Nils Åkesson testamenterade medel till Ystad Rotaryklubb för att avkastningen skall användas till stöd för ungdomsverksamhet / ungdomsutbyte. Storleken på avkastningen varierar och utdelning kan därför inte ske varje år. Vem som skall vara mottagare av stöd från fonden och när den skall utdelas beslutas av Ystad Rotaryklubbs styrelse.
Avkastningen har under de senaste åren enbart använts som stöd för utbytesstudenternas program.