Rotaryclub Noordwijk en Omstreken och Ystad Rotaryklubb har ett utbyte genom besök av varandra och för en start på ett internationellt projekt av något slag. Tillsammans med vår vänklubb har vi nu det gemensamma projektet Rotaryfisken som invigdes 8 september 2022. 
 
Rotaryclub Noordwijk en Omstreken är en klubb i staden Noordwijk som liksom Ystad ligger vid havet och har en fantastisk sandstrand. Klubbarna fick kontakt med varandra 2017 och har som tradition att resa till varandra på våren vartannat år.  Se mer om klubben på https://www.rotary.nl/noordwijkeo/ Kubben har än så länge endast män som medlemmar vilket de är på väg att ändra, men när vi träffas har vi alltid respektive, barn, vänner och andra engagerade gäster med från bägge håll.
 
Rotaryclub Noordwijk en Omstreken och YRK besökte Marint centrum i Simrishamn 2018 för att allmänt lära sig vad Marint centrum arbetar med. Men informationen vi fick var så intressant att vi som kuststadsboende genast bestämde att vi ville göra något tillsammans för att väcka mer uppmärksamhet om problemen med plast i haven. Då pratades inte så mycket om det. Marint centrum menade därför att det viktigaste det världsomfattande nätverket Rotary kan göra är att synliggöra problemen. T ex med någon kul insamling av plast. Och särskilt att rikta sig till barnen som ju i framtiden får ta hand om plasten i haven…
Samma år bildades End Plastic Soup inom Rotary i Holland. Våra vänner var med i starten och YRK blev första svenska kubb att bli medlen. Lär mer på https://endplasticsoup.nl
 
Varje gång vi träffas har vi enormt intressanta studiebesök, pratar om plast i haven och andra saker och har väldigt kul! Alla är välkomna att engageras sig hemmavid eller att åka med till Holland. Nästa resa blir våren 2023 till Holland. Kontakta YRK:s internationella sekreterare Håkan Samuelsson om du vill engagera dig internationellt; hil.samuelsson@gmail.com
 
 Rotaryclub Noordwijk en Omstreken besök i hos Ystad RK i juni 2022