Rotaryclub Noordwijk en Omstreken och Ystad Rotaryklubb har ett utbyte genom besök av varann och för 
en start på ett internationellt projekt av något slag. Vi har pratat om något som handlar om renare hav. 
Vill du vara med i ett internationellt projekt? Kontakta Håkan