Verksamhetsplan Ystad Rotaryklubb 2019/2020

 

Program

Verksamhetsinriktningen och de mål jag ser som viktiga för klubben är:
- att få fler aktiva medlemmar till det arbete vi redan bedriver
- att använda våra såväl yrkes- som personliga erfarenheter mer till nytta för andra
- att fortsätta vårt nuvarande lokala projekt till stöd och glädje för behövande grupper
- att besöka och bjuda in andra klubbar i vårt närområde till gemenskap och erfarenhetsutbyte
- att agera så att Rotarys verksamhet blir mer synligt inom Ystads kommun
- att jobba för att sprida kunskap om Rotary och inspirera andra
- att vi håller minst två klubbsamråd/termin för att öka engagemanget inom klubben.
- att vi håller minst en medlemsrekryteringskväll/termin

Verksamhetsplan Ystad Rotaryklubb 2019/2020

 

Program

Verksamhetsinriktningen och de mål jag ser som viktiga för klubben är:
- att få fler aktiva medlemmar till det arbete vi redan bedriver
- att använda våra såväl yrkes- som personliga erfarenheter mer till nytta för andra
- att fortsätta vårt nuvarande lokala projekt till stöd och glädje för behövande grupper
- att besöka och bjuda in andra klubbar i vårt närområde till gemenskap och erfarenhetsutbyte
- att agera så att Rotarys verksamhet blir mer synligt inom Ystads kommun
- att jobba för att sprida kunskap om Rotary och inspirera andra
- att vi håller minst två klubbsamråd/termin för att öka engagemanget inom klubben.
- att vi håller minst en medlemsrekryteringskväll/termin

Lokala projekt

Kylskåpsprojektet på ICA Kvantum startades upp under hösten 2018. Projektet ska fortsätta och eventuellt utökas till fler butiker. Ett antal arbetspass under året fastställs så att vi kan marknadsföra insatsen än mer.

Lokalt & internationellt projekt

Arbetet med att fullfölja det lokala och internationella projektet ”End plastic soup” med inriktning på marint miljöarbete tillsammans med den holländska klubben fortsätter under året. Nuvarande kommitté fortsätter sitt goda arbete.

Samverkan med Ystad Tornväktare

Klubben kommer att fortsätta dialogen med Ystad Tornväktare i syfte att hitta samarbetsformer för framtiden.

Medlemsrekrytering

Genom våra projekt samt en ökad närvaro i sociala medier kommer det förhoppningsvis att skapa förutsättningar som gör det lättare att rekrytera nya medlemmar. Ett arbete med att kontakta företagen inom Ystads kommun ska inledas och likaså ett lämpligt informationspass på vårt gymnasium. Allt med syfte att sprida kunskapen om vad Rotary bidrar med i form av globalt nätverk för olika yrkesgrupper samt hjälpverksamheten som pågår (exempelvis End Polio). Kommittéer för detta arbete ska tillsättas.