Verksamhetsplan Ystad Rotaryklubb 2020/2021
 
Program
Verksamhetsinriktningen och de mål jag ser som viktiga för klubben är:
- under rådande omständigheter med tanke på corona, kunna bedriva en trygg verksamhet och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- att bibehålla medlemmar samt aktivera de nyinvalda medlemmarna såväl som transfer.
- att i samband med byte av lokal, att medlemmarna känner entusiasm inför en attraktiv lokal med centralt läge och fantastiska konferensmöjligheter.
- att få fler aktiva medlemmar till det arbete vi redan bedriver
- att använda våra såväl yrkes- som personliga erfarenheter mer till nytta för andra
- att fortsätta vårt nuvarande lokala projekt till stöd och glädje för behövande grupper
- att besöka och bjuda in andra klubbar i vårt närområde till gemenskap och erfarenhetsutbyte
- att agera så att Rotarys verksamhet blir mer synligt inom Ystads kommun
- att jobba för att sprida kunskap om Rotary och inspirera andra
- att vi håller klubbsamråd/termin för att öka engagemanget inom klubben.
- med tanke på rådande omständighet avvakta med ytterligare medlemsrekrytering.
- att anmäla nyinvalda medlemmar att gå informationskurser inom Rotary.
- att efter hand kunna bjuda in externa föreläsare då läget stabiliserar sig.
- att ha en plan för intercitymöten då det känns säkert ur coronasynpunkt.
- att vara aktiv på sociala medier och hemsida så att de medlemmar som inte kan komma på våra möten kan följa vår verksamhet.
- att alla medlemmar som har möjlighet skall kunna använda Clubrunner för anmälan mm till mötena.
- att betona vikten av att ta kontakt med de som av olika skäl inte kan närvara så de känner att vi bryr oss.
- detta är ett år inte likt något annat i historien. Att inte ställa in utan ställa om, och vara flexibel får bli ledorden och att ta hand om varandra.
 
Lokala projekt
Kylskåpsprojektet på ICA Kvantum startades upp under hösten 2018. Projektet ska fortsätta och eventuellt utökas till fler butiker. Ett antal arbetspass under året fastställs så att vi kan marknadsföra insatsen än mer.
Projektet rullar på och det har blivit en vana hos Ystadbor att dela med sig.
 
Lokalt & internationellt projekt
Arbetet med att fullfölja det lokala och internationella projektet ”End plastic soup” med inriktning på marint miljöarbete tillsammans med den holländska klubben fortsätter under året. Nuvarande kommitté fortsätter sitt goda arbete.