George och Ann-Marie Nilsson från Hagestad Touring berättade om hur de byggt upp sin verksamhet och om de framgångar och vedermödor de haft sedan starten 1999.
Medryckande och intressant! Läs mer om dem på https://www.hagestadtouring.se/.