"Ingen kan göra allt men alla kan göra något" Att hjälpa våra medmänniskor kan vi göra på olika sätt. Två av våra februarimöten har handlat om detta. Torsdagen den 1 februari fick vi besök av Johanna Dahlsjö som är projektledare för Gott Liv som främst riktar sig till äldre personer. Veckan därpå, den 8 februari, besökte oss butikschefen på Erikshjälpen i Ystad, Matilda Bohman. Hon berättade om vad de gör för att ge barnen i Sverige och utomlands ett gott liv. I second hand butiken i Ystad finns 4 anställda men totalt har man 30 medarbetare