Torsdagen den 22 februari  fick vi besök av kommunpolisen Patric Nihlén. Han berättade att Polisens främsta uppgift är att reducera det dödliga våldet. Vidare kom han bland annat in på den upplevda tryggheten bland boende i Ystads kommun. Enligt den senaste trygghetsundersökningen är den glädjande nog i allt väsentligt på en god nivå. Polisen samarbetar med bland andra kommunen, inte minst inom projektet "Backa barnet".