Idag torsdagen den 8 oktober hade vi nöjet att lyssna på Klaus Mengelbiers insikter om det nära förestående presidentvalet. På ett föredömligt sätt förklarade Klaus hur processen går till med dess för och nackdelar. Mycket är under all kritik i USA eftersom systemet i mångt och mycket styrs av en ekonomisk elit. Innan Klaus höll sitt föredrag passade vår president Gun Nilstam på att välja in honom som medlem i vår klubb. :-)
Här hittar du Klaus bildspel.