Presidentens motto
Att vara en kreativ och inspirerande mötesplats mellan medmänniskor med olika bakgrund och olika framtidssyn.

 
 
Klubbens strategiska mål mot 2023
Bibehålla medlemmar och rekrytera nya medlemmar till klubben.
Ny lokal för veckomötena hösten 2022
Ett attraktivt brett veckoprogram som möjliggör och inspirerar till ett högt deltagande
Utveckla vårt gemensamma lokala projekt = kylskåpsprojektet.
Utveckla vårt gemensamma internationella projekt = fisken samt vänskapsband.
 
Presidentens mål
Att fortsätt utveckla klubben till en attraktiv mötesplattform med mottot = jag vill vara med i Ystads Rotaryklubb och vara delaktig i att vilja utveckla klubben.
Att försöka bredda på veckoprogrammen med inriktning från de fantastiska nuvarande föredragen till att innehålla även musik, poesi, uppläsning böcker (kultur) osv.
Att arbeta vidare i samklang med det internationella mottot = Att vi tar ett samhällsansvar, Att vi visar att vi finns och vad vi gemensamt gör, Att vi är en jämlik klubb.
Samverka med andra Rotaryklubbar i vår region med fortlöpande möten.
Utveckla våra projekt samt våra internationella vänskapsband.
Utveckla några blommerade skottkärror med ukrainska färger till hösten/våren 2022–2023.
Genomföra 6 st. fysiska/digitala styrelsemöten under verksamhetsåret.
Att fortsätta utveckla skratten och gott kreativt gemyt.
 
Percy Gustafsson, klubbpresident 2022/2023